אודות המשרד

משרד רו"ח נאוה רומי ממוקם בהרצליה . המשרד מספק שרותי הנהלת חשבונות ,חשבות, וייצוג ברשויות המס לחברות עצמאים ויחידים. המשרד מתמחה בשרותי ראיית חשבון ומיסוי, חשבות והנהלת חשבונות, לרבות OUTSOURCING במשרדי הלקוח ועל גבי המחשב שלו. נאוה רומי בוגרת החוג לחשבונאות באוניברסיטת תל-אביב ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן . לרו"ח נאוה רומי ניסיון כחשבת בחברות ציבוריות מהמובילות במשק. המשרד מספק שירותים מקצועיים ללקוחותיו בהתאם לצרכיו ורצונותיו:
המשך קריאה..

יצירת קשר

מאמרים פופולריים
חברת ארנק – מה זה ? למה צריך להלחם בתופעה ?

חברת ארנק – מה זה ? למה צריך להלחם בתופעה ?

דוגמא- דוד הוא סמנכ"ל תפעול בחברת דוד ומשה בע"מ. דוד  עובד שנים רבות בחברה מקבל תלוש שכר ומשלם מס כולל כ-50%.
פעולות המוגדרות כתכנוני מס חייבי דיווח

פעולות המוגדרות כתכנוני מס חייבי דיווח

תכנוני מס החייבים בדיווח למס הכנסה בפקודת מס הכנסה נקבע בסעיף 131 (א) (5ד) כי "אדם שעשה פעולה שנקבעה לפי
יש לך שאלה?
שאלות נפוצות
לשאלה הזו שני הבטים . הבטי מיסויי והבט שאינו מיסויי.
בהבט שאינו מיסויי - החברה היא ישות משפטית נפרדת מבעליה . לעיתים יש יתרונות להפרדה הזו - בעל המניות רוצה להפריד עצמו מהפעילות העיסקית .
בהבט במיסויי - המס בחברה הינו דו שלבי- בשלב הראשון מס חברות 24% , כשריווחי החברה ימשכו - יחול מס על השכר או על הדיבידנד.
יש מספר מסלולי מיסוי -
1. פטור מלא ממס - תקרת הפטור - עד 5,010 ש"ח לחודש ( בשנת 2017)
2. פטור חלקי ממס - אם סכום ההכנסה עולה על 5,010 ש"ח אך פחות מ 10,020 ש"ח לחודש- תקרת הפטור תחושב לפי "פטור מתואם ". צורת החישוב
לא תפורט כאן.
3. מיסוי 10% מס - מבלי אפשרות לקזז הוצאות.
4. חיוב מס לפי מדרגות שוליות של המשכיר - ניתן לדרוש הוצאות שוטפות.
אם מרכז החיים או שיש זיקות בישראל , צריך לדווח על ההכנסות מחו"ל.
מרכז החיים יקבע במבחנים כמותיים ואיכותיים.
בהבט הכמותי - קיימת חזקת הימים:
מי ששהה בישראל בשנת המס 183 יום או יותר , או אם שהה בישראל בשנת מס מסויימת 30 יום וביחד עם השנתיים הקודמות - 425 ימים - יחשב כתושב ישראל לעיניין מס הכנסה.
מי שנחשב תושב ישראל לפי חזקת הימים ומבקש לסתור טענה זו- ידרש להגיש דו"ח בישראל המפרט את טענתו בצרוף מסמכים תומכים.
אישור ניהול תקין הינו באחריות רשם העמותות במשרד המשפטים .
הכרה בעמותה כמוסד ציבורי - הינה באחריות רשות המיסים -לצורך כך נדרש לצרף אישור ניהול תקין .
לצורך ניהול תקין - נדרש להגיש עד ה 30 ביוני של השנה העוקבת- שורה של מסמכים ודוחות שהעיקריים שבהם:
דו"ח כספי ,
רשימת תרומות שהסכום השנתי שלהן מתורם יחיד עולה על 20,000 ש"ח- תוך פרוט שמות התורמים
דו"ח מילולי ( נוסח מוצע באתר רשם העמותות)
פרוטוקול אסיפה כללית לאישור הדוחות והמלצות ועדת הביקורת
רשימת 5 מקבלי השכר הגבוה
פרוטים לגבי תרומות מישות מדינית זרה